Ak by sme chceli pátrať po minulosti dnešného domova mládeže, museli by sme sa vrátiť pred rok 1977, kedy existovalo Učňovské stredisko pod vedením p. Ovšonku. Zriaďovateľom bol Tatranský podnik miestneho priemyslu. Malo kapacitu 60 miest a bolo v ňom ubytovaných okolo 30 učňov študujúcich na SOU Kežmarok. Vychovávateľmi boli: Štefan Richman, Pavol Gondek a Dušan Jurdík.


V roku 1979 sa toto zariadenie pričlenilo k SOU Kežmarok a dostalo názov SOU - MH pri TPMP Kežmarok. Keďže bolo vybavenie zariadenia na vysokej úrovni, konali sa tu rôzne celoslovenské akcie, ako športovo-branné učňovské hry MH, súťaže odborných zručností učňovského dorastu a výstavy technickej tvorivosti mládeže. Počet ubytovaných žiakov stúpol na 60. O vyplnenie voľného času žiakov sa starali vychovávatelia: M. Tenkáčová, D. Jurdík. V. Klimeš, P. Ďateľ a M. Hudačová pod vedením vedúceho p. Tenkáča.

Takí sme boli...


Keďže finančné krytie rôznych akcií bolo zabezpečené, učni absolvovali množstvo poznávacích zájazdov po celej krajine. Bohatá bola aj športová činnosť. Popri rôznych branných pretekoch a cezpoľných behoch to boli aj volejbalové a futbalové turnaje, ktoré sa tešili veľkej obľube. Vychovávatelia pomáhali aj pri zabezpečovaní inštruktorov na lyžiarskych a plaveckých výcvikov učňov.

Domov mládeže pri SOU-MH disponoval aj vlastným dobre zásobeným športovým skladom, kvalitnou knižnicou aj dobre vybavenou fotokomorou, ktorá bola aktívne využívaná.

Začiatkom roku 1985 sa začala výstavba nového 200-lôžkového domova mládeže, ktorého prevádzka sa začala 5. 5. 1989. Vzhľadom na to, že nový domov mládeže mal kapacitu 200 lôžok a nebol plne vyťažený, nastali organizačné zmeny v rámci celého mesta.

Domovy mládeže pri Hotelovej škole a pri Gymnáziu v Kežmarku, ako aj ubytovacie priestory bývalého OSP boli zrušené. Vštci žiaci z týchto zariadení ako aj výchovní pracovníci sa stali súčasťou Samostatného domova mládeže v Kežmarku, ktorý vznikol delimináciou v septembri 1992. Vychovávateľmi v Domove mládeže pri Hotelovej škole boli E. Stašáková a Ľ. Rusnáková. V Domove mládeže pri gymnáziu to boli V. Štalmašek a L. Nemeček a v ubytovacích priestoroch OSP J. Dziak a P. Petras.